Ο Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης είναι πολύ άρρωστος σιτίζετε με γάλα μόνο (Κάντε μία Προσευχή) - Fanpage

Ο Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης είναι πολύ άρρωστος σιτίζετε με γάλα μόνο (Κάντε μία Προσευχή)

Ο Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης , είναι πολύ άρρωστος σιτίζετε με γάλα μόνο, μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί του με το κομποσκοίνι μας, ο Γέροντας μας ακούει ,τη Ευλογία του να έχουμε αδελφοί μου.

ορθοδοξια.gr

Αφήστε το σχόλιο σας: