Πότε οι ασθενείς με βηματοδότη κινδυνεύουν από τα κινητά τηλέφωνα; - Fanpage

Πότε οι ασθενείς με βηματοδότη κινδυνεύουν από τα κινητά τηλέφωνα;

Η ευρεία χρήση των κινητών τηλεφώνων ανησυχεί συχνά τους ασθενείς που φέρουν βηματοδότες καθώς τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα οποία δημιουργούνται από αυτά μπορούν να παρακωλύσουν τη λειτουργία των βηματοδοτών.

Μια μελέτη ιταλών γιατρών του Νοσοκομείου San Filippo Neri της Ρώμης, η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, είχε στόχο να υπολογίσει τον βαθμό αλληλεπίδρασης των κινητών τηλεφώνων και των βηματοδοτών των ασθενών.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της παραπάνω μελέτης, τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να επιδράσουν στη λειτουργία των βηματοδοτών όταν αυτά βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 10 εκ. από τον βηματοδότη.

H επίδραση είναι μικρής διάρκειας και γίνεται ιδιαιτέρως αισθητή κατά την έναρξη και την παύση λειτουργίας των κινητών τηλεφώνων και κατά τη στιγμή της κλήσης. H επίδραση μπορεί να συνίσταται σε επιτάχυνση του ρυθμού του βηματοδότη, σε ασύγχρονο ρυθμό ή σε πλήρη αναστολή της λειτουργίας του.

Συμπερασματικά οι Iταλοί επιστήμονες συνιστούν ότι οι ασθενείς που φέρουν βηματοδότη δεν θα πρέπει να ανησυχούν εφόσον κρατούν τα κινητά τηλέφωνα σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 εκ. από τον βηματοδότη τους και εφόσον τα κρατούν κλειστά όταν τον αναπρογραμματίζουν.

[via]

Αφήστε το σχόλιο σας: