Η Ευρωπαϊκή φτώχεια με χρώματα - Fanpage

Η Ευρωπαϊκή φτώχεια με χρώματα

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 για την ανάπτυξη έχει ως στόχο να σώσει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια πολίτες που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Πέραν της στρατηγικής με ζητούμενο, αν επιτύχει, κάτι που η νέα νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική που έχουν εγκαινιάσει οι Βρυξέλλες με την ηγεσία και τις εντολές του Βερολίνου, η σημερινή εικόνα είναι αποκαρδιωτική!

Ουσιαστικά κατά τη στιγμή της έναρξης της στρατηγικής, το 2009, 117 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονταν σε κίνδυνο, μια κομψή έκφραση που περιγράφει τη φτώχεια!

Ο χάρτης αυτός δείχνει το ποσοστό των ευρωπαίων πολιτών που διέτρεχαν κίνδυνο το 2013 σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Αν υπολογίσουμε την αύξηση της ανεργίας και την φτωχοποίηση η σημερινή εικόνα πρέπει να είναι χειρότερη.

Οι περιοχές με μπλε χρώμα είναι εκείνες στις οποίες ο αριθμός των ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια είναι σύμφωνη με τους στόχους που ορίζονται από τη στρατηγική Ευρώπη 2020.
Όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος.

Οι περιοχές με κόκκινο χρώμα είναι εκείνες που εξακολουθούν να απέχουν πολύ από την επίτευξη των στόχων.
Όσο πιο σκούρο είναι το κόκκινο τόσο περισσότερο οι κάτοικοί τους βρίσκονται σε κίνδυνο.

Το σκούρο κόκκινο σηματοδοτεί ένα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από 29%.

Η κατάσταση είναι πιο σκληρή στην ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας βέβαια, την Ισπανία και την Ιταλία (στις δύο αυτές χώρες με περιφερειακές διαφορές) αλλά και την Πορτογαλία ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία.

Αντίθετα στην Σκανδιναβία και την κεντρική Ευρώπη η εικόνα είναι πολύ καλή με τις Ανατολικές χώρες όμως να βρίσκονται σχεδόν όλες στο ροζ ή το κόκκινο…

6

Ο χάρτης αυτός βασίζεται στα δεδομένα που παρέχονται από την Eurostat

Στοιχεία: voxeurop.eu

[via]

Αφήστε το σχόλιο σας: