Εν μέσω Εθνικού πένθους στη βουλη ψήφισαν αύξηση σε μισθούς προέδρων κρατικών εταιριών από 4.631 σε 7.483 ευρώ - Fanpage

Εν μέσω Εθνικού πένθους στη βουλη ψήφισαν αύξηση σε μισθούς προέδρων κρατικών εταιριών από 4.631 σε 7.483 ευρώ

 

 

Σε καταγγελία ότι η κυβερνώσα πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έφερε, εν μέσω εθνικού πένθους, τροπολογία η οποία προβλέπει αυξήσεις περί τα 3.000 ευρώ στους μηνιαίους μισθούς προέδρων και διευθυνόντων συμβούλων κρατικών εταιρειών προέβη ο βουλευτής της ΔΗΣΥ και στέλεχος του Κινήματος Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης.

Ειδικότερα, ο κ. Μανιάτης επισημαίνει: “Ντροπή! Μέσα στο εθνικό πένθος, κατέθεσαν σήμερα στη Βουλή, (ν)τροπολογία για αύξηση του μισθού των δεκάδων προέδρων κ διευθυνόντων συμβούλων των κρατικών εταιριών, από 4.631€, σε 7.483€”.

Πιο συγκεκριμένα, με την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση επιδιώκεται να εξαιρεθούν από το ανώτατο όριο αποδοχών (όπως προβλέπει το άρθρο 28 ν.4354/2015) που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος και οι οποίες απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Μόλις σήμερα, με βάση το άρθρο 28, από το συγκεκριμένο ανώτατο όριο εξαιρούνται μόνον οι δικαστικοί λειτουργεί και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι ιατροί του ΕΣΥ. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, η κυβέρνηση προσθέτει με την τροπολογία μία τρίτη, αυτή των επικεφαλής των ΔΕΚΟ.

Αναλυτικά, η τροπολογία λέει: 

“Στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.4354/2015 προστίθεται περίπτ. γ.) ως εξής:

Οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των δημοσίων επιχειρήσεων και των θυγατρικών τους, των οποίων οι μετοχές έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. Και οι οποίες είτε απασχολούν περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους είτε ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ. Για τον καθορισμό των αποδοχών και των εν γένει πρόσθετων αμοιβών, απολαβών και αποζημιώσεων των προσώπων της παρούσας περίπτωσης, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 90% του ανώτατου ορίου της περίπτ. α) της παρούσας παραγράφου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22”.

Κατά το σκεπτικό της κυβέρνησης, οι αλλαγές ως προς τις αμοιβές είναι απαραίτητες ώστε να παρέχονται κίνητρα προκειμένου να τα στελέχη αυτά “να επιδιώκουν με όλες τις δυνάμεις τους την επίτευξη των τιθέμενων στόχων”.

 

Πηγή

Αφήστε το σχόλιο σας: