Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία: Μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας 10 Οκτωβρίου - Fanpage

Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία: Μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας 10 Οκτωβρίου

Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία: Μεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας 10 Οκτωβρίου

Κάποια μέρα, ὁ Εὐλάμπιος πῆγε στή Νικομήδεια νά προμηθευθεῖ τροφές. Ἀλλά οἱ εἰδωλολάτρες τόν ἀναγνώρισαν καί ἀμέσως τόν συνέλαβαν. Βέβαια, στήν ἐρώτηση τοῦ βασιλιά ἂν πιστεύει στόν Χριστό, ὁμολόγησε φανερά ὅτι εἶναι χριστιανός, ὁπότε τόν ἔβαλαν μέσα σέ εἰδωλολατρικό ναό γιά νά θυσιάσει μέ τή βία.

Ὁ Εὐλάμπιος, ὅμως, διά τῆς προσευχῆς συνέτριψε τό εἴδωλο τοῦ θεοῦ Ἄρη.

Καί ἐνῷ ἄρχισαν νά τόν μαστιγώνουν μέ τόν πιό ἀπάνθρωπο τρόπο, ὅρμησε ἡ ἀδελφή του Εὐλαμπία, καί ἀφοῦ τόν ἀγκάλιασε, παρακάλεσε τόν Θεό νά τήν ἀξιώσει νά συμμαρτυρήσει μέ τόν ἀδελφό της.

Τότε ἔβαλαν καί τούς δυό σέ ἕνα καζάνι μέ βραστό νερό. Ἀλλά διά θαύματος αὐτοί δροσίζονταν, καί ἔτσι βγῆκαν σῶοι καί ἀβλαβεῖς.
Αὐτό ἔκανε νά πιστέψουν στόν Χριστό 200 εἰδωλολάτρες, οἱ ὁποῖοι μαζί μέ τόν Εὐλάμπιο καί τήν Εὐλαμπία ἀποκεφαλίστηκαν ὑπέρ τῆς ἀλήθειας τοῦ Κυρίου.
Καί ὅπως λέει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, «Δόξα καί τιμή καί εἰρήνη παντί τῷ ἐργαζομένῃ τό ἀγαθόν». Δηλαδή, δόξα καί τιμή καί εἰρήνη θά ἀποδοθεῖ στόν καθένα πού ἐργάζεται τό ἀγαθό καί πεθαίνει γι’ αὐτό.

Αφήστε το σχόλιο σας: