Κατάθλιψη: Η μάστιγα της εποχής – Προσευχή για απαλλαγή - Fanpage

Κατάθλιψη: Η μάστιγα της εποχής – Προσευχή για απαλλαγή

Προσευχή: Η εποχή μας χαρακτηρίζεται εποχή της παράκρουσης και τα προβλήματα και οι ατυχίες είναι ένα κομμάτι της ζωής.

Ο καθένας, ιδίως στις μέρες μας, βιώνει τη δυστυχία και πολλοί άνθρωποι μπορεί να βιώσουν την κατάθλιψη.

Οι εμπειρίες της αποτυχίας συχνά οδηγούν σε ποικίλα ψυχολογικά προβλήματα. Υπάρχει, όμως, μία προσευχή που μας βοηθά να απαλλαγούμε από την κατάθλιψη και από τέτοιου είδους προβλήματα.

Η προσευχή για την απαλλαγή από την κατάθλιψη είναι η εξής:

Δέσποτα Πολυέλεε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με καί καθάρισόν με από πάσης μελαγχολίας καί ταραχής καί δειλίας. Απάλλαξόν με από τού ψυχικού πνιγμού καί τής δαιμονιώδους θλίψεως, ήν αισθάνομαι εν τώ σώματι καί εν τή ψυχή μου.

Σύ εί η Χαρά ημών καί η Ελπίς πάντων τών περάτων τής γής καί τών εν θαλάσση μακράν. Ίλεως γενού μοι Δέσποτα επί ταίς αμαρτίαις μου.

Άρον απ εμού τόν κλειόν τόν βαρύν τόν τής αμαρτίας καί τής απογνώσεως.

Απέλασον πάσαν μελαγχολίαν καί ακηδίαν μακράν απ εμού. Στερέωσόν με εν τή αγάπη τή Σή καί τή ακαταισχύντω ελπίδι καί τή ακραδάντώ πίστει τή εις Σέ, διά πρεσβειών τής Παναχράντου Σου Μητρός καί πάντων Σου τών Αγίων, Αμήν.

Αφήστε το σχόλιο σας: