Πριν βγεις από το σπίτι θα κάνεις τον σταυρό σου - Fanpage

Πριν βγεις από το σπίτι θα κάνεις τον σταυρό σου

Πριν βγεις από το σπίτι θα κάνεις τον σταυρό σου και θα λες:

«Διευχων όλων των Αγίων, Αγγέλων και Αρχαγγελων’

Τότε ποιος θα σε πειράξει, χαρά μου;

Οταν πρόκειται να βγεις έξω από το σπίτι σου πες αυτά τα λόγια,

Έτσι όχι μόνον ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σε βλάψει, αλλά ούτε ο διάβολος:

«Σε αποτάσσομαι Σατανά, εσένα και την λογική σου και την λατρεία σου και συντάσσομαι με εσένα Χριστέ».

Ποτέ να μην εξέλθεις χωρίς να ειπείς αυτά τα λόγια. Αυτό για σένα είναι βακτηρία, αυτό είναι όπλο, αυτό είναι πύργος άμαχος. Με αυτά τα λόγια τον Τίμιο Σταυρό διατύπωσε στο μέτωπο σου.

Έτσι όχι μόνον ο άνθρωπος δεν θα ημπορέσει να σε βλάψει, αλλά ούτε ο διάβολος, βλέποντας σε οπλισμένο με αυτό το όπλο.

Αφήστε το σχόλιο σας: