“Η Αγία Κάρα του “Οσίου Λαυρέντιου” κτήτορα της Ιεράς Μονής Φανερωμένης στη Σαλαμίνα” Εορτάζει στις 7 Μαρτίου εκάστου έτους. - Fanpage

“Η Αγία Κάρα του “Οσίου Λαυρέντιου” κτήτορα της Ιεράς Μονής Φανερωμένης στη Σαλαμίνα” Εορτάζει στις 7 Μαρτίου εκάστου έτους.

“Η Αγία Κάρα του “Οσίου Λαυρέντιου” κτήτορα της Ιεράς Μονής Φανερωμένης στη Σαλαμίνα” Εορτάζει στις 7 Μαρτίου εκάστου έτους.v

Ιερά Λείψανα: Η Κάρα, η σιαγόνα και τμήματα των χειρών του Αγίου βρίσκονται στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Σαλαμίνος.

Η τιμία κάρα του, που φέρει αργυρό περίβλημα, απόκειται σε προσκύνηση στο ναΰδριο του Αγίου Νικολάου.

Τέλος να σημειώσουμε ότι μοναχή έγινε και η σύζυγός του Οσίου Λαυρεντίου, η οποία μετονομάσθηκε σε Βασσιανή.

“Η Αγία Κάρα του “Οσίου Λαυρέντιου”

Αφήστε το σχόλιο σας: