Κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να επιλέγονται οι μαθητές με κλήρωση στις παρελάσεις; - Fanpage

Κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να επιλέγονται οι μαθητές με κλήρωση στις παρελάσεις;

Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι από φέτος ότι με κλήρωση και όχι βάσει βαθμολογίας θα ορίζονται οι σημαιοφόροι και παραστάτες στα δημοτικά σχολεία.

Το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι στόχος είναι η δημιουργία θετικού παιδαγωγικού κλίματος στη σχολική μονάδα και την αποφυγή ανταγωνισμών και τις διενέξεων μεταξύ των μαθητών.

Κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να επιλέγονται οι μαθητές με κλήρωση στις παρελάσεις;

Κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να επιλέγονται οι μαθητές με κλήρωση στις παρελάσεις;

Πηγή

Αφήστε το σχόλιο σας: