Στην ζωή σου να έχεις πολλούς γνωστούς, λίγους φίλους και κανέναν ανάγκη! - Fanpage

Στην ζωή σου να έχεις πολλούς γνωστούς, λίγους φίλους και κανέναν ανάγκη!

Στην ζωή σου να έχεις πολλούς γνωστούς, λίγους φίλους και κανέναν ανάγκη!

Πηγή: olagiatingunaika.gr

Αφήστε το σχόλιο σας: