Σίγουρα δεν γνωρίζουν τη λέξη ασφάλεια - Fanpage

Σίγουρα δεν γνωρίζουν τη λέξη ασφάλεια

Οι κανόνες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά σε όλους τους χώρους εργασίας, προκειμένου να περιοριστούν- αν όχι να εξαλειφθούν- τα εργατικά ατυχήματα.

Στις παρακάτω φωτογραφίες, οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι σημαίνει η λέξη «ασφάλεια», με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα, καθώς, επίσης, την ίδια τους τη ζωή.

asfaleia1

asfaleia2

asfaleia3

asfaleia4

asfaleia5

asfaleia6

asfaleia8

asfaleia9

Αφήστε το σχόλιο σας: